NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P IEC/TS 61312-2 (341393)

Ochrana před elektromagnetickým impulzem vyvolaným bleskem - Část 2: Stínění staveb, pospojování uvnitř staveb a uzemňování. (Platnost do 1.2.2009).

NORMA vydána dne 1.3.2004

Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN P IEC/TS 61312-2
: 341393
: 69486
: NEPLATNÁ
: 1.3.2004
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN