NORMSERVIS s.r.o.

ČSNPCLC/TS 45545-5 (280160)

Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 5: Požadavky na požární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 10.12.2015).

NORMA vydána dne 1.11.2011

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSNPCLC/TS 45545-5
: 280160
: 89040
: NEPLATNÁ
: 1.11.2011
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN