NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN ISO/TS 80004-4 (012003)

Nanotechnologie - Slovník - Část 4: Nanostrukturované materiály.

NORMA vydána dne 1.10.2016

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN P CEN ISO/TS 80004-4
: 012003
: 500771
: 1.10.2016
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN P CEN ISO/TS 80004-4 (012003):

Tato předběžná norma uvádí termíny a definice pro materiály v oblasti nanotechnologií, kde jeden nebo více komponentů jsou v oblasti nanostupnice a vykazují vlastnosti materiálů, kterým je možné přičíst přítomnosti regionální nanostupnice. Je určena pro usnadnění komunikace mezi organizacemi a jednotlivci v průmyslu a těmi, kteří s nimi spolupracují