NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN ISO/TS 6579-2 (560088)

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 2: Stanovení počtu miniaturizovanou technikou nejvýše pravděpodobného počtu (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.12.2013

Anglicky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN P CEN ISO/TS 6579-2
: 560088
: 93966
: 1.12.2013
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN