NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN ISO/TS 23406 (010383)

Jaderný sektor - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu kvality v organizacích, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti.

NORMA vydána dne 1.1.2021

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN P CEN ISO/TS 23406
: 010383
: 511682
: 1.1.2021
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN P CEN ISO/TS 23406 (010383):

Tento dokument je určen k ověřování, zda certifikační orgán splňuje stanovené požadavky, a specifikuje tyto požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systému managementu pro organizace v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, dodávající produkty nebo poskytující služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti podle ISO 19443. Tento dokument doplňuje a upravuje existující požadavky ČSN EN ISO/IEC 17021-1 a slouží pro uznávání certifikace systému managementu