NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN ISO/TS 22391-7 (646425)

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.6.2012

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN P CEN ISO/TS 22391-7
: 646425
: 90361
: NEPLATNÁ
: 1.6.2012
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN