NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN ISO/TS 21719-2 (018369)

Elektronický výběr poplatků - Personalizace palubního zařízení (OBE) - Část 2: Použití vyhrazeného spojení krátkého dosahu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.11.2018

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN P CEN ISO/TS 21719-2
: 018369
: 505902
: 1.11.2018
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN P CEN ISO/TS 21719-2 (018369):

Tato technická specifikace stanoví: - rozhraní pro personalizaci - vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC), - fyzické systémy - palubní zařízení a zařízení pro personalizaci, - požadavky na spojení DSRC, - personalizační funkce EFC podle ISO/TS 21719-1 definované pro rozhraní DSRC, - bezpečnostní datové prvky a mechanismy pro používání rozhraní DSRC. Norma je určena pro poskytovatele mýtných služeb, výběrčího mýta i výrobce zařízení. Jedná se o specifikaci pro přístup k datům uloženým v OBU