NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN ISO/TS 21189 (018492)

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Zkušební požadavky a prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) s CEN ISO/TS 17426. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.11.2019

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN P CEN ISO/TS 21189
: 018492
: 508911
: 1.11.2019
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN P CEN ISO/TS 21189 (018492):

Tato norma poskytuje prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro specifikaci zkoušky shody pro službu poskytující informace o kontextové rychlosti podle ISO/TS 17426:2016 a v souladu s příslušnými požadavky a pokyny uvedenými v ISO/IEC 9646-7