NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN ISO/TS 18234-9 (018256)

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 9: Aplikace pokrývající dopravní události (TPEG1-TEC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.7.2014

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (698.50 CZK)

:

: ČSN P CEN ISO/TS 18234-9
: 018256
: 95496
: 1.7.2014
: 112
: 367 g (0.81 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN P CEN ISO/TS 18234-9 (018256):

Tato technická specifikace definuje TPEG aplikaci TEC pro zasílání informací o dopravních událostech na pozem-ních komunikacích a je jednou z nejdůležitějších aplikací TPEG. Jedná se o aplikaci, která snižuje riziko nehodo-vosti na pozemních komunikacích a dokáže zároveň eliminovat vznik dopravních kongescí. Dále definuje strukturu zpráv s informacemi o dopravních excesech, jako jsou dopravní kolony, nehody anebo o mimořádných událostech, jako jsou práce na silnici, nadrozměrný náklad apod. Tato technická specifikace je určena správcům a provozovatelům telematických systémů na pozemních komuni-kacích, dále dopravně informačním centrům a správním orgánům jako je PČR, kteří mohou včasným zadáním mimořádné události či dopravní nehody a předáním dalším účastníkům provozu snížit míru nebezpečí během nastalých událostí