NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN ISO/TS 18234-6 (018256)

Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 6: Užití odkazů na polohu (TPEG-Loc) (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.1.2007

Anglicky -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN P CEN ISO/TS 18234-6
: 018256
: 76757
: 1.1.2007
: 90
: 301 g (0.66 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN