NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN ISO/TS 18234-4 (018256)

Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 4: Použití zpráv silniční dopravy (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.1.2007

Anglicky -
Tištěné (698.50 CZK)

:

: ČSN P CEN ISO/TS 18234-4
: 018256
: 76759
: 1.1.2007
: 112
: 367 g (0.81 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN