NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN ISO/TS 17764-1 (467096)

Krmiva - Stanovení obsahu mastných kyselin - Část 1: Příprava methylesterů.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN P CEN ISO/TS 17764-1
: 467096
: 95381
: 1.6.2014
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN P CEN ISO/TS 17764-1 (467096):

ISO/TS 17764 specifikuje metodu pro kvantitativní stanovení jednotlivých mastných kyselin a sumy mastných kyselin (těkavých mastných kyselin). Tato část ISO/TS 17764 specifikuje dvě metody pro přípravu methylesterů mastných kyselin z živočišných a rostlinných tuků, olejů a směsí mastných kyselin z krmných surovin a krmných směsí a mastných kyselin pocházejících z extraktů tuku krmiv, zahrnující tuky a směsi mastných kyselin obsahující kyselinu máselnou