NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN ISO/TS 14071 (010971)

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Procesy kritického přezkoumání a kompetence posuzovatele: Dodatečné požadavky a směrnice k ISO 14044: 2006.

NORMA vydána dne 1.9.2016

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN P CEN ISO/TS 14071
: 010971
: 500748
: 1.9.2016
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN P CEN ISO/TS 14071 (010971):

Tato technická specifikace uvádí dodatečné specifikace k ISO 14040:2006 a ISO 14044:2006. Uvádí požadavky a směrnice pro provádění kritického přezkoumání jakéhokoli typu studie LCA a také kompetence požadované pro toto přezkoumání. Uvádí podrobnosti o procesu kritického přezkoumání včetně objasnění s ohledem na ISO 14044:2006, směrnice pro provádění požadovaného procesu kritického přezkoumání související s cílem posuzování životního cyklu a zamýšleným použitím tohoto procesu, také obsah a výstupy procesu kritického přezkoumání, směrnice pro zlepšování konzistence, transparentnosti, účinnosti a důvěryhodnosti procesu kritického přezkoumání, požadované kompetence posuzovatelů (interního a externího posuzovatele a člena týmu) požadované kompetence, které mají být splněny celým týmem