NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN ISO/TS 13830 (012006)

Nanotechnologie - Návod na dobrovolné značení spotřebitelských výrobků obsahujících nanoobjekty.

NORMA vydána dne 1.1.2015

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN P CEN ISO/TS 13830
: 012006
: 96398
: 1.1.2015
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN P CEN ISO/TS 13830 (012006):

Tato technická specifikace poskytuje návod na obsah dobrovolných štítků pro spotřebitelské produkty, které obsahují vyráběné nanoobjekty (PCMNO). Tato technická specifikace se nevztahuje na spotřebitelské produkty, které obsahují přirozeně se vyskytující nanoobjekty, které nebyly podrobeny výrobnímu procesu. Ve spotřebitelských produktech jsou shodou okolností přítomny nanoobjekty, které jsou (např. neúmyslné vedlejší produkty procesu) a proto jsou mimo rozsah této technické specifikace