NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN/TS 1793-4 (737060)

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda pro stanovení akustických vlastností - Část 4: Vnitřní charakteristiky - Určení hodnot difrakce in situ.

NORMA vydána dne 1.4.2005

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN P CEN/TS 1793-4
: 737060
: 71996
: NEPLATNÁ
: 1.4.2005
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN