NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN/TS 17010 (012007)

Nanotechnologie - Návod na měření veličin charakterizujících nanoobjekty a materiály, které je obsahují (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.6.2017

Anglicky -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN P CEN/TS 17010
: 012007
: 502027
: 1.6.2017
: 80
: 240 g (0.53 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN P CEN/TS 17010 (012007):

This Technical Specification provides guidelines for the identification of measurands to characterize nano-objects, and their agglomerates and aggregates and to assess specific properties relevant to the performance of materials that contain them. It provides guidance for relevant and reliable measurement