NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN/TS 16980-1 (012071)

Fotokatalýza - Průběžná zkušební metoda - Část 1: Stanovení degradace oxidu dusnatého (NO) ve vzduchu pomocí fotokatalytických materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.6.2017

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN P CEN/TS 16980-1
: 012071
: 502034
: NEPLATNÁ
: 1.6.2017
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN