NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN/TS 16850 (012308)

Ochrana společnosti - Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních.

NORMA vydána dne 1.2.2020

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN P CEN/TS 16850
: 012308
: 509431
: 1.2.2020
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN P CEN/TS 16850 (012308):

Tato TS poskytuje návod pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních. Zabývá se ochranou lidí, důležitých respektive kritických procesů, majetku a informovaností o bezpečnostních hrozbách. Tato TS se vztahuje na nemocnice a další místa, která poskytují zdravotnickou péči, jako například psychiatrické kliniky, domovy pro seniory a instituce pro hendikepované. Dále se vztahuje na osoby samostatně výdělečně činné poskytující zdravotnickou péči. Nevztahuje se na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární bezpečnost