NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN/TS 16637-1 (728013)

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 1: Pokyn pro zkoušky vyluhováním a další zkušební postupy.

NORMA vydána dne 1.7.2015

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN P CEN/TS 16637-1
: 728013
: 97574
: 1.7.2015
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN P CEN/TS 16637-1 (728013):

Tato technická specifikace poskytuje určení příslušné metody zkoušky vyluhováním pro stanovení uvolňování regulovaných nebezpečných látek ze stavebních výrobků do půdy, povrchové a podzemní vody. Tento dokument stanoví postupný proces stanovení příslušných zkoušek uvolňování včetně: a) pokynu pro stanovení potenciálně emitujících regulovaných nebezpečných látek ze stavebních výrobků; b) stanovení metody zkoušení podle obecných vlastností výrobku; c) výběr metody zkoušení pomocí příslušných vlastností výrobku. Kromě toho tato technická specifikace poskytuje technickým výrobkovým komisím CEN obecný pokyn hlavních aspektů (odběr vzorků, příprava vzorku a uchování, zacházení s eluátem, analýzy eluátů a dokumentace), které budou specifikovány v příslušných normách výrobků. Kovové výrobky, povrchy kovových výrobků a organické povrchy kovů ve schématu stanovení této technické specifikace nejsou uvažovány vzhledem k nevhodnosti metody zkoušení těchto stavebních výrobků v CEN/TS 16637-2 (zkouška v nádrži) a k různému mechanismu uvolňování (kontrola rozpustnosti)