NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN/TS 16614-1 (018237)

Veřejná doprava osob - Formát pro výměnu informací o jízdních řádech veřejné dopravy (NeTEx) - Část 1: Formát pro výměnu informací o topologii sítě veřejné dopravy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.1.2015

Tištěné (5985.00 CZK)

:

: ČSN P CEN/TS 16614-1
: 018237
: 96566
: NEPLATNÁ
: 1.1.2015
: 1050
: 3181 g (7.01 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN