NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN/TS 16611 (910292)

Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti drobnému poškrábání.

NORMA vydána dne 1.11.2016

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN P CEN/TS 16611
: 910292
: 501107
: 1.11.2016
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN P CEN/TS 16611 (910292):

Tato CEN/TS specifikuje metodu pro hodnocení odolnosti proti drobnému poškrábání, která se vztahuje na pevné povrchy všech hotových výrobků bez ohledu na materiál. Metoda A je vhodná pro všechny typy povrchových úprav a krytin s výjimkou laků s perlovými nebo kovovými efekty. Metoda B je vhodná pro všechny typy povrchů. Neplatí pro povrch usní a textilií Zkouška je určena k provedení na části hotového nábytku, ale je možné ji použít i pro zkušební panely ze stejného materiálu, upravené shodným způsobem jako hotový výrobek, jejichž velikost splňuje požadavky této zkoušky. Zkouška se provádí na nepoužitém povrchu