NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN/TS 16516 (728012)

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN P CEN/TS 16516
: 728012
: 95328
: NEPLATNÁ
: 1.6.2014
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN