NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN/TS 16157-8 (018295)

Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 8: Publikace řízení dopravy a rozšíření vyhrazená pro městské prostředí.

NORMA vydána dne 1.5.2022

Česky -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN P CEN/TS 16157-8
: 018295
: 514722
: 1.5.2022
: 80
: 240 g (0.53 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN P CEN/TS 16157-8 (018295):

Tento dokument je součástí souboru norem a technických specifikací CEN 16157 DATEX II. Tento soubor specifikuje a definuje charakteristiky komponent podporujících výměnu a sdílené používání dat a informací v oblasti dopravy a cestování. Charakteristiky komponent zahrnují rámec a kontext pro výměnu dat, přístup k modelování, obsah dat, strukturu dat, vztahy a specifikaci komunikace. Část 8, tzn. tento dokument, stanoví další struktury datového modelu, které jsou použitelné pro aplikace řízení dopravy v městském prostředí. Tato část se zabývá datovými koncepty pro podporu výměny plánů řízení dopravy, objížďkách, rozšíření stávajícího základního modelu DATEX II s cílem podpořit jeho využití v městském prostředí. Dokument stanoví specifikace pro výměnu dat mezi kterýmikoli dvěma instancemi následujících účastníků: - dopravní informační centra (TIC), - centra řízení dopravy (TCC), - poskytovatelé služeb (SP). Tento dokument může sloužit k použití i jinými účastníky