NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN/TS 16157-2 (018295)

Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Označování pozice.

NORMA vydána dne 1.11.2012

Tištěné (698.50 CZK)

:

: ČSN P CEN/TS 16157-2
: 018295
: 91666
: NEPLATNÁ
: 1.11.2012
: 98
: 325 g (0.72 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN