NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN/TS 16118 (763101)

Rezidenční bydlení - Požadavky na služby poskytované seniorům v systému rezidenčního bydlení.

NORMA vydána dne 1.1.2014

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN P CEN/TS 16118
: 763101
: 94661
: 1.1.2014
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN P CEN/TS 16118 (763101):

Tato CEN/TS platí pro všechny poskytovatele rezidenčního bydlení bez ohledu na právní formu vlastnictví a na to, zda je služba financována z veřejných či soukromých prostředků. Hlavním cílem této specifikace je zlepšit a udržet minimální požadavky na služby poskytované v rámci rezidenčního bydlení a nikoli požadavky na návrh nebo specifikaci budovy. Tato CEN/TS platí především pro systémy nově budovaných rezidenčních bydlení; pokud to okolnosti umožňují, mohou poskytovatelé použít tuto specifikaci i na stávající systémy. Tato CEN/TS se týká pouze zařízení rezidenčního bydlení pro seniory, kteří v rezidenčním bydlení žijí; nevztahuje se na služby požadované v zařízeních sociálních služeb