NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN/TS 15901-6 (736177)

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 6: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovek měřením součinitele bočního tření (SFCS): SCRIM.

NORMA vydána dne 1.11.2010

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN P CEN/TS 15901-6
: 736177
: 86977
: 1.11.2010
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN P CEN/TS 15901-6 (736177):

Tato předběžná česká norma je českou verzí technická specifikace CEN/TS 15901-6:2009. Popisuje metodu stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky za mokra měřením součinitele bočního tření SFCS zařízením SCRIM. Norma popisuje podstatu měření a měřicí zařízení SCRIM, klíčové charakteristiky, postup zkoušky, záznam dat a kalibrace měřicího zařízení. Stanovuje také přesnost měření. Do normy byla doplněna 1 informativní NÁRODNÍ POZNÁMKA, podle které musí měřicí zařízení v České republice splňovat ustanovení A.1.3, ČSN 73 6177