NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN/TS 15754 (467085)

Krmiva - Stanovení obsahu cukru - Metoda vysokoúčinné chromatografie na anexech s pulsní amperometrickou detekcí (HPAEC-PAD).

NORMA vydána dne 1.6.2014

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN P CEN/TS 15754
: 467085
: 95426
: 1.6.2014
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN P CEN/TS 15754 (467085):

Tato technická specifikace popisuje kvantitativní stanovení konkrétních sacharidů (glukózy, fruktózy, galaktózy, sacharózy, maltózy a laktózy) v suchých krmivech, v g/kg, pomocí propracované metody vysokoúčinné chromatografie na anexech v kombinaci s pulzní amperometrickou detekcí (HPAEC-PAD)