NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN/TS 15325 (657094)

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení viskozity při nulovém smyku v režimu pomalého toku smykovým reometrem (SSR) (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.7.2008

Anglicky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN P CEN/TS 15325
: 657094
: 80971
: 1.7.2008
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN