NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN/TS 15213-6 (018360)

Dopravní telematika - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel - Část 6: Zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.11.2011

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (515.90 CZK)

:

: ČSN P CEN/TS 15213-6
: 018360
: 89439
: 1.11.2011
: 64
: 192 g (0.42 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN P CEN/TS 15213-6 (018360):

Tato předběžná norma stanoví kritéria pro zkoušení služeb pokrádežového systému pro navracení odci-zených vozidel (ATSVR) a jejich řízení a používání zařízením pro řízení elektronického a elektromecha-nického inhibitoru vozidla, které používá jak konvenční spínací výstupy, tak i softwarově kódované výstupy pro nastavení a přenastavení zařízení, detektorů, výstražných zařízení a pomocného vybavení instalovaného ve vozidle, provozovaného v elektrických systémech s napájením 12/24V