NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN/TS 14578 (643167)

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody nebo kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Doporučené postupy instalace (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.6.2014

Anglicky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN P CEN/TS 14578
: 643167
: 95111
: 1.6.2014
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN