NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN/TS 14482 (760721)

Poštovní služby - Přepravky pro mezinárodní listovní zásilky - Zkušební metody a požadavky na funkčnost (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.3.2005

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN P CEN/TS 14482
: 760721
: 71731
: NEPLATNÁ
: 1.3.2005
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN