NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN/TS 14418 (806189)

Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování vlivu cyklů zmrznutí-roztání na propustnost jílových geosyntetických izolací (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.7.2015

Anglicky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN P CEN/TS 14418
: 806189
: 97304
: 1.7.2015
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN P CEN/TS 14418 (806189):

This Technical Specification describes an index test to determine the influence ratio of freezing-thawing cycles on the flux through saturated clay geosynthetic barriers. This test method is applicable to GBR-C products with no additional sealing layers attached