NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN/TS 13130-21 (647115)

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 21: Stanovení ethylendiaminu a hexamethylendiaminu v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.10.2005

Anglicky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN P CEN/TS 13130-21
: 647115
: 73489
: 1.10.2005
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN