NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN/TS 13130-14 (647115)

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 14: Stanovení 3,3-bis(3-methyl-4-hydroxyfenyl)-2-indolinonu v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.9.2005

Anglicky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN P CEN/TS 13130-14
: 647115
: 73412
: 1.9.2005
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN