NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN/TS 13001-3-2 (270105)

Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech.

NORMA vydána dne 1.10.2005

Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN P CEN/TS 13001-3-2
: 270105
: 74313
: NEPLATNÁ
: 1.10.2005
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN