NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN/TS 12201-7 (646410)

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody.

NORMA vydána dne 1.11.2005

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN P CEN/TS 12201-7
: 646410
: 74416
: NEPLATNÁ
: 1.11.2005
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN