NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN/TS 1071-9 (727570)

Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 9: Stanovení lomového zatížení.

NORMA vydána dne 1.5.2005

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN P CEN/TS 1071-9
: 727570
: 73086
: NEPLATNÁ
: 1.5.2005
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN