NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN/TR 15276-1 (389280)

Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty.

NORMA vydána dne 1.8.2009

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN P CEN/TR 15276-1
: 389280
: 83840
: NEPLATNÁ
: 1.8.2009
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN