NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 9927-1 (270041)

Jeřáby - Inspekce - Část 1: Obecně.

NORMA vydána dne 1.10.2014

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 9927-1
: 270041
: 96037
: 1.10.2014
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 9927-1 (270041):

Tato mezinárodní norma stanovuje obecné požadavky na provádění inspekcí jeřábů podle ISO 4306-1. Dodatečné požadavky pro jednotlivé druhy jeřábů budou uvedeny v dalších příslušných částech ISO 9927 pro tyto druhy jeřábů