NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 9923 (013840)

Mikrografie - Mikrofiše A6 - Uspořádání mikrozáznamů.

NORMA vydána dne 1.5.1997

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ISO 9923
: 013840
: 21608
: 1.5.1997
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 9923 (013840):

Norma obsahuje ISO 9923:1994. Stanoví vlastnosti mikrofiší formátu A6, zhotovené jak snímkováním, tak konverzí COM, určených pro mezinárodní výměnu a mikropublikace. Týká se mikrofiší s jednotnou sítí pro 49, 98, 270 a 420 polí a mikrofiší s jedním polem. V závislosti na požadavcích může být mikrofiš v negativním nebo pozitivním zobrazení. V příloze jsou stanoveny vlastnosti mikrofiší s jednotným dělením na 30, 60, 63, 84, 208, 210 a 325 polí a vlastnosti mikrofiší s proměnným dělením na 2, 4, 8, 16, 32 a 64 polí, které se používají ve zvláštních případech. ČSN ISO 9923 (01 3840) byla vydána v květnu 1997. Nahradila ČSN 01 3840 z 28.3.1985