NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 9897 (269359)

Kontejnery - Výměna dat o kontejnerovém zařízení (CEDEX) - Všeobecné komunikační kódy.

NORMA vydána dne 1.9.1999

Česky -
Tištěné (698.50 CZK)

:

: ČSN ISO 9897
: 269359
: 56512
: 1.9.1999
: 92
: 307 g (0.68 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 9897 (269359):

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 9897:1997. Mezinárodní norma ISO 9897:1997 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma specifikuje všeobecné komunikační kódy pro výměnu dat o kontejnerovém zařízení (CEDEX). Je určena pro obchodní subjekty, pro použití při komunikování vztahujícím se ke kontejnerovým transakcím. Rozsáhlá norma - přesněji stručná norma s nesmírně rozsáhlými přílohami - (dohromady cca 87 stran) obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Odkazy na normy, kapitolu 3 - Zásady a kapitolu 4 - Datové prvky a kódy. Dále norma uvádí normativní Přílohy A, B, C, D, E, F, G, H, informativní Přílohu J, normativní Přílohy K, L a informativní Přílohu M. ČSN ISO 9897 (26 9359) byla vydána v září 1999. Nahradila ČSN ISO 9897-1 (26 9359) z února 1994 a ČSN ISO 9897-3 (26 9361) z února 1995