NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 965-5 (014314)

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 5: Mezní rozměry vnitřních závitů, určených pro slícování s vnějšími závity žárově pokovenými ponorem, s polohou tolerančního pole h před pokovováním.

NORMA vydána dne 1.8.2000

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN ISO 965-5
: 014314
: 59631
: 1.8.2000
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 965-5 (014314):

Tato část ISO 965 stanoví mezní úchylky a mezní rozměry roztečného a vnějšího/vnitřního průměrů vnitřních metrických závitů ISO pro všeobecné použití odpovídajících ISO 262 se základním profilem podle ISO 68-1. Vnitřní závity podle této části ISO 965 jsou určeny pro slícování s vnějšími závity s polohou tolerančního pole h před pokovováním. Mezní rozměry pro uvedené jakosti tolerance jsou odvozeny z tolerancí stanovených v ISO 965-1. Základní úchylky vnitřních závitů s polohou tolerančního pole AZ jsou vypočteny podle následujícího vztahu: EI = + (300 + 20 P) kde EI je v mikrometrech; P je v milimetrech. Základní úchylky vnitřních závitů s polohou tolerančního pole AX jsou vypočteny podle následujícího vztahu: EI = + (220 P - 20) kde EI je v mikrometrech; P je v milimetrech. Výrobky vyrobené s tolerancemi závitů podle této části ISO 965 mohou při zkoušení podle ISO 898-2 bez úpravy ostatních mechanických vlastností vykazovat závady. Vnitřní závity s tolerancemi podle této části ISO 965 se nesmějí použít pro slícování s vnějšími závity s tolerancemi podle ISO 965-4 neboť tyto kombinace přinášejí značná rizika stržení závitu