NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 965-2 (014314)

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 2: Mezní rozměry vnějších a vnitřních závitů pro všeobecné použití - Střední jakost tolerance.

NORMA vydána dne 1.8.2000

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN ISO 965-2
: 014314
: 59628
: 1.8.2000
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 965-2 (014314):

Tato část normy ISO 965 určuje mezní rozměry středního, velkého/malého průměru metrických závitů ISO pro všeobecné použití v souladu s ISO 262 se základním profilem podle ISO 68-1. Mezní rozměry pro stupně přesnosti jsou odvozeny ze základních úchylek a tolerancí určených v ISO 965-1.