NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 965-1 (014314)

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 1: Zásady a základní data.

NORMA vydána dne 1.3.2019

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 965-1
: 014314
: 506792
: 1.3.2019
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 965-1 (014314):

Tato část ISO 965 specifikuje systém tolerancí pro metrické závity ISO pro všeobecné použití (M) podle ISO 261. Systém tolerancí se vztahuje k základnímu profilu podle ISO 68-1