NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 9248 (277503)

Stroje pro zemní práce - Jednotky technických parametrů a přesnosti jejich měření.

NORMA vydána dne 1.2.1998

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN ISO 9248
: 277503
: 51055
: 1.2.1998
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 9248 (277503):

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 9248:1992. Mezinárodní norma ISO 9248:1992 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma stanoví základní jednotky, značky a mezní úchylky pro měření celkových rozměrů stroje, výkonu a jiných veličin strojů pro zemní práce určených v ISO 6165 (v ČR zavedena jako ČSN ISO 6165). [Jedním z normalizovaných technických parametrů, na který se norma vztahuje, je také "hladina tlaku zvuku".] Nevztahuje se na použité metody a přístroje. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Jednotky, kapitolu 4 - Přesnost a kapitolu 5 - Zaokrouhlení. ČSN ISO 9248 (27 7503) byla vydána v únoru 1998