NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 9246 (278046)

Stroje na zemní práce. Dozérové radlice traktorů na pásovém a kolovém podvozku. Určení objemu.

NORMA vydána dne 1.10.1992

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN ISO 9246
: 278046
: 23141
: 1.10.1992
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 9246 (278046):

Norma obsahuje ISO 9246:1988. Určuje postup na výpočet objemu dozérových radlic. Je určená pro použití na jednotné porovnání objemů dozérových radlic, uváděných v komerční literatuře pro traktory. Norma se nemá používat na odhad výkonnosti traktorových dozérů v podmínkách reálného nasazení nebo výkonnosti, kterou by bylo možno pozorovat při jakékoliv specifické aplikaci. V těchto případech je třeba brát v úvahu další parametry, jako je účinnost radlice, výkon traktoru, tažná síla, vlastnosti půdy, terén, zručnost obsluhy a pracovní cyklus. Tato mezinárodní norma se vztahuje na všechny typy dozérů. Zahrnuje radlice přímých dozérů, radlice angledozérů, radlice tvaru polo-U a U. Předpokládá se ploché a vertikální čelo radlice. Vnitřní objem radlice se nebere v úvahu. ČSN ISO 9246 (27 8046) byla vydána v říjnu 1992