NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 9226 (038210)

Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Stanovení korozní rychlosti standardních vzorků pro určení korozní agresivity.

NORMA vydána dne 1.11.1994

Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN ISO 9226
: 038210
: 16663
: NEPLATNÁ
: 1.11.1994
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN