NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 9225 (038209)

Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Měření znečištění.

NORMA vydána dne 1.9.1994

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 9225
: 038209
: 16662
: NEPLATNÁ
: 1.9.1994
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN