NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 9224 (038208)

Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Směrné hodnoty pro stupně korozní agresivity.

NORMA vydána dne 1.6.1994

Tištěné (56.10 CZK)

:

: ČSN ISO 9224
: 038208
: 16337
: NEPLATNÁ
: 1.6.1994
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN