NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 8957 (010155)

Informace a dokumentace - Kódované soubory znaků hebrejštiny pro výměnu bibliografických informací (Text normy není součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.7.1998

Pouze česká předmluva -
Tištěné (26.40 CZK)

:

: ČSN ISO 8957
: 010155
: 52372
: 1.7.1998
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 8957 (010155):

Tato mezinárodní norma specifikuje dva kódované soubory znaků hebrejštiny. a) Soubor 1: 78 znaků zahrnuje 74 základních znaků používaných v hebrejských textech, tři ligatury používané pouze v jazyce jidiš a jednu tečku používanou pouze v jazyce judeo-španělském. b) Soubor 2: 51 dalších znaků používaných v některých starších hebrejských textech v kombinaci se základními znaky. Tyto soubory se týkají výměny informací v následujících jazycích: stará a moderní hebrejština, jazyk jidiš, jazyk ladino/judezmo (judeo-španělský), a v dalších jazycích používající hebrejštinu jako judeo-arabský, judeo-perský, judeo-řecký, judeo-italský atd